Vår kursplan – Våren 2019

KURS - STED
PEDAGOG
FØDT ÅR
Mandag

Kl. 20.15 til 21.15

SAL 2 Nutti Kurs. Id: 080

Kl. 20.15 til 21.15

SAL 2 Nutti Kurs. Id: 081

Kl. 20.30 til 21.30

SAL 2 Nutti Kurs. Id: 084

Kl. 17.00 til 18.00

SAL 2 Maggi Asbjørnsen Kurs. Id: 090

Kl. 16.15 til 17.00

SAL 3 Maggi Asbjørnsen Kurs. Id: 056

Kl. 17.00 til 18.00

SAL 3 Nina Kristin Rostrup Kurs. Id: 058
Tirsdag

Kl. 19.00 til 21.00

SAL 1 Sharron Roberts Kurs. Id: 083

Kl. 16.30 til 18.30

SAL 1 Sharron Roberts Kurs. Id: 082
Onsdag

Kl. 21.00 til 22.00

SAL 2 Nutti Kurs. Id: 085
Torsdag
Fredag

Kl. 17.15 til 18.00

SAL 2 Maggi Asbjørnsen Kurs. Id: 035
Lørdag
Søndag