Vår kursplan – Høsten 2019

KURS - STED
PEDAGOG
FØDT ÅR
Mandag

Kl. 19.30 til 20.15

SAL 3 Inger Lise Lund Kurs. Id: 049

Kl. 20.15 til 21.15

SAL 3 Sharron Roberts Kurs. Id: 062

Kl. 16.15 til 17.00

SAL 1 Sharron Roberts Kurs. Id: 011

Kl. 18.00 til 19.15

SAL 2 Nina Kristin Rostrup Kurs. Id: 040

Kl. 17.00 til 18.00

SAL 3 Nina Kristin Rostrup Kurs. Id: 068

Kl. 17.00 til 18.00

SAL 2 Maggi Asbjørnsen Kurs. Id: 035

Kl. 18.00 til 18.45

SAL 3 Maggi Asbjørnsen Kurs. Id: 066

Kl. 19.30 til 20.15

SAL 1 Sharron Roberts Kurs. Id: 014

Kl. 19.15 til 20.15

SAL 2 Maggi Asbjørnsen Kurs. Id: 027

Kl. 18.45 til 19.30

SAL 3 Inger Lise Lund Kurs. Id: 060

Kl. 15.30 til 16.15

SAL 2 Maggi Asbjørnsen Kurs. Id: 032

Kl. 15.30 til 16.15

SAL 1 Sharron Roberts Kurs. Id: 009

Kl. 16.15 til 17.00

SAL 2 Maggi Asbjørnsen Kurs. Id: 031

Kl. 20.15 til 21.15

SAL 1 Maggi Asbjørnsen Kurs. Id: 038

Kl. 17.00 til 18.00

SAL 1 Sharron Roberts Kurs. Id: 072

Kl. 18.00 til 19.30

SAL 1 Sharron Roberts Kurs. Id: 073
Tirsdag

Kl. 19.00 til 20.00

SAL 2 Chenno Tim Kurs. Id: 046

Kl. 20.00 til 21.00

SAL 2 Chenno Tim Kurs. Id: 047

Kl. 17.00 til 17.45

SAL 1 Sharron Roberts Kurs. Id: 013

Kl. 17.00 til 17.45

SAL 3 Maggi Asbjørnsen Kurs. Id: 061

Kl. 18.30 til 19.30

SAL 3 Maggi Asbjørnsen Kurs. Id: 053

Kl. 16.15 til 17.00

SAL 2 Maggi Asbjørnsen Kurs. Id: 033

Kl. 17.45 til 18.30

SAL 3 Maggi Asbjørnsen Kurs. Id: 063

Kl. 17.00 til 18.00

SAL 2 Chenno Tim Kurs. Id: 044

Kl. 15.30 til 16.15

SAL 2 Maggi Asbjørnsen Kurs. Id: 030

Kl. 15.30 til 16.15

SAL 1 Sharron Roberts Kurs. Id: 010

Kl. 18.00 til 19.00

SAL 2 Chenno Tim Kurs. Id: 045

Kl. 14.45 til 15.30

SAL 1 Sharron Roberts Kurs. Id: 006

Kl. 16.15 til 17.00

SAL 1 Sharron Roberts Kurs. Id: 008

Kl. 19.00 til 21.00

SAL 1 Sharron Roberts Kurs. Id: 020

Kl. 17.45 til 19.00

SAL 1 Sharron Roberts Kurs. Id: 018

Kl. 17.45 til 20.00

SAL 1 Sharron Roberts Kurs. Id: 019
Onsdag

Kl. 17.00 til 18.00

SAL 2 Silje Nordheim Kurs. Id: 028

Kl. 18.45 til 20.00

SAL 2 Inger Lise Lund Kurs. Id: 041

Kl. 20.15 til 21.15

SAL 2 Nutti Kurs. Id: 056

Kl. 16.15 til 17.00

SAL 2 Maggi Asbjørnsen Kurs. Id: 034

Kl. 17.00 til 17.45

SAL 3 Inger Lise Lund Kurs. Id: 048

Kl. 19.45 til 20.45

SAL 1 Nina Kristin Rostrup Kurs. Id: 039

Kl. 15.30 til 16.15

SAL 2 Maggi Asbjørnsen Kurs. Id: 025

Kl. 19.45 til 20.30

SAL 3 Sharron Roberts Kurs. Id: 065

Kl. 20.00 til 21.15

SAL 2 Nutti Kurs. Id: 057

Kl. 15.30 til 16.15

SAL 1 Sharron Roberts Kurs. Id: 016

Kl. 18.45 til 19.45

SAL 3 Nutti Kurs. Id: 054

Kl. 16.15 til 17.00

SAL 1 Sharron Roberts Kurs. Id: 009

Kl. 16.15 til 17.00

SAL 3 Inger Lise Lund Kurs. Id: 059

Kl. 09.30 til 10.30

SAL 1 Silje Nordheim Kurs. Id: 071

Kl. 18.00 til 18.45

SAL 3 Inger Lise Lund Kurs. Id: 050

Kl. 14.00 til 14.45

SAL 1 Sharron Roberts Kurs. Id: 015

Kl. 17.45 til 18.45

SAL 3 Maggi Asbjørnsen Kurs. Id: 055

Kl. 17.00 til 17.45

SAL 1 Sharron Roberts Kurs. Id: 012

Kl. 14.45 til 15.30

SAL 1 Sharron Roberts Kurs. Id: 007

Kl. 18.45 til 19.45

SAL 1 Sharron Roberts Kurs. Id: 023

Kl. 17.45 til 18.45

SAL 1 Sharron Roberts Kurs. Id: 017
Torsdag

Kl. 19.00 til 20.00

SAL 2 Chenno Tim Kurs. Id: 046

Kl. 20.00 til 21.00

SAL 2 Chenno Tim Kurs. Id: 047

Kl. 18.30 til 19.30

SAL 3 Maggi Asbjørnsen Kurs. Id: 067

Kl. 14.45 til 15.30

SAL 2 Karin Moe Hennie Kurs. Id: 004

Kl. 16.15 til 17.00

SAL 1 Sharron Roberts Kurs. Id: 011

Kl. 18.00 til 18.45

SAL 1 Sharron Roberts Kurs. Id: 014

Kl. 15.30 til 16.15

SAL 2 Karin Moe Hennie Kurs. Id: 003

Kl. 17.00 til 18.00

SAL 2 Chenno Tim Kurs. Id: 043

Kl. 19.30 til 20.30

SAL 3 Inger Lise Lund Kurs. Id: 058

Kl. 10.30 til 11.30

SAL 1 Sharron Roberts Kurs. Id: 075

Kl. 16.45 til 17.45

SAL 3 Maggi Asbjørnsen Kurs. Id: 052

Kl. 16.15 til 16.45

SAL 3 Karin Moe Hennie Kurs. Id: 002

Kl. 14.45 til 15.30

SAL 1 Sharron Roberts Kurs. Id: 005

Kl. 17.45 til 18.30

SAL 3 Inger Lise Lund Kurs. Id: 051

Kl. 15.30 til 16.15

SAL 1 Sharron Roberts Kurs. Id: 010

Kl. 16.15 til 17.00

SAL 2 Chenno Tim Kurs. Id: 042

Kl. 18.00 til 19.00

SAL 2 Chenno Tim Kurs. Id: 045

Kl. 10.30 til 11.30

SAL 1 Sharron Roberts Kurs. Id: 074

Kl. 18.45 til 21.00

SAL 1 Sharron Roberts Kurs. Id: 020

Kl. 18.45 til 20.00

SAL 1 Sharron Roberts Kurs. Id: 018

Kl. 18.45 til 20.00

SAL 1 Sharron Roberts Kurs. Id: 019

Kl. 17.00 til 18.00

SAL 1 Sharron Roberts Kurs. Id: 022
Fredag

Kl. 15.30 til 16.15

SAL 2 Maggi Asbjørnsen Kurs. Id: 036

Kl. 17.15 til 18.00

SAL 1 Sharron Roberts Kurs. Id: 013

Kl. 16.15 til 17.15

SAL 3 Silje Nordheim Kurs. Id: 070

Kl. 17.15 til 18.00

SAL 3 Silje Nordheim Kurs. Id: 064

Kl. 18.00 til 19.00

SAL 3 Silje Nordheim Kurs. Id: 069

Kl. 16.15 til 17.15

SAL 1 Sharron Roberts Kurs. Id: 016

Kl. 16.15 til 17.15

SAL 2 Maggi Asbjørnsen Kurs. Id: 029

Kl. 15.30 til 16.15

SAL 1 Sharron Roberts Kurs. Id: 012

Kl. 18.00 til 19.00

SAL 2 Maggi Asbjørnsen Kurs. Id: 037

Kl. 17.15 til 18.00

SAL 2 Maggi Asbjørnsen Kurs. Id: 026

Kl. 18.00 til 19.00

SAL 1 Sharron Roberts Kurs. Id: 017
Lørdag
Søndag